Solid Construction Materials natural stone quarry

Vaste bouwmaterialen test laboratorium

Met onze roots in de geologie is na 40 jaar onze reputatie in steen gebeiteld als het om testen van natuursteen en vaste bouwmaterialen gaat.

GEOS distinguishes itself in its test laboratories by placing the tests on solid building materials in four groups:

Baksteen

Baksteen is een kenmerkend element in de bouwkunst van de lage landen. Dit heeft onder andere te maken met het veelvuldig voorkomen van klei, de grondstof van keramische producten. In steenfabrieken uitgerust met hoge-temperatuurovens worden gevelstenen, snelbouwstenen, straatstenen en dakpannen gebakken. Eenmaal gebakken zijn keramische producten vormvast en in grote mate inert. Er zijn uiteraard kwaliteitsverschillen die te maken hebben met de druksterkte, slijtbestendigheid en vorstweerstand.

Bij GEOS worden al deze eigenschappen getest volgens de geldende normeringen. Specifiek voor straatstenen (klinkers) worden de glijweerstand en slijtvastheid bepaald.

Vanwege toepassing van dooizouten is voor straatstenen de temperatuurschok bij vorst heviger dan voor gevelstenen. Deze omstandigheden worden ook in onze klimaatkasten gesimuleerd.

GEOS kan voor u ook proeven uitvoeren op bestaand metselwerk. Na ontneming van enkele stenen of complete muurelementen wordt via chemische en fysische analyses de kwaliteit van het bouwwerk in kaart gebracht.

Natuursteen

Hoogwaardig natuursteen wordt al sinds de oudheid toegepast als bouwmateriaal. In het verleden wist men wat met de lokaal verkrijgbare steen gerealiseerd kon worden en wat niet. Ook was er geen sprake van aantasting door het moderne stadsklimaat. Tegenwoordig bestaat er een levendige handel in allerlei typen natuursteen van over de hele wereld. De typische blauwe hardsteen, zandsteen en porfier uit onze regionen wordt afgewisseld met varianten van ver buiten de grenzen van Europa.

Maar hoe weet u of een soort geschikt is voor het gebruik dat u ermee voor ogen heeft?

GEOS heeft als laboratorium voor toegepaste geologie en bouwkunde jarenlange ervaring met onafhankelijk onderzoek aan natuursteen als bouwmateriaal. Bij GEOS testen we alle relevante eigenschappen van natuursteen. We bepalen de slijt- en drukvastheid, de klimaatsbestendigheid en de verkleuring. Op basis van microscopisch onderzoek geven we een volledige beschrijving van het gesteente. We onderzoeken schadegevallen in bestaande werken in natuursteen en we toetsen de geschiktheid voor nieuwe werken aan de hand van onze testresultaten.

nl_BENederlands (België)