prefab concrete elements

Beton test laboratorium

In concrete testing, Geos has often proven its expertise by way of a countless number of tests, material surveys, and services such as petrographic research on concrete.

Beton en betonproducten

Het testen van beton is een van de belangrijkste vakgebieden binnen de activiteiten van Geos Laboratories.

Op aanvraag leveren wij volledige testoverzichten van ondermeer:

 • Beton
 • Beton
 • Mortel
 • Additieven en pigmenten

Beton is een universeel bouwmateriaal dat bestaat uit: bindmiddel, vulstof, zand, grind en water. In veel gevallen worden hulpstoffen toegevoegd om plastisch beton een betere vloei te geven of het sneller of trager te laten uitharden.

Het enorme succes van beton is toe te schrijven aan het gemak in aanmaken en verwerken: plastisch beton is over lange afstand transporteerbaar en het kan haast alle vormen aannemen. Maar dit wil niet zeggen dat beton een eenvoudig product is. Vanwege de veelheid aan beschikbare grondstoffen en de complexe wijze waarop deze elkaar beïnvloeden, is het van belang om te controleren of het eindproduct aan de gewenste eigenschappen voldoet.

Bij GEOS kunt u terecht voor alle analyses van beton. Van vloeimetingen op vers beton tot luchtbelgehalten in verhard beton. Van een eenvoudige druksterkte tot een compleet  duurzaamheidsonderzoek. GEOS voert testen uit op de volgende materialen:

 • Betonbuizen
 • Betonmetselstenen
 • Betonstraatstenen
 • (Gras)betontegels
 • Aanmaakwater
 • Hulpstoffen
 • Nabehandelingsproducten

Petrografie

Wat is petrografie?

Petrografie betekent letterlijk ‘de beschrijving van gesteenten’. Petrografisch onderzoek gebeurt zowel macroscopisch (met het oog) als microscopisch. Het microscopisch onderzoek wordt uitgevoerd op slijpplaatjes die door middel van polarisatie- en fluorescentiemicroscopie onderzocht worden. Petrografie is toepasbaar op aggregaten, natuursteen, beton, betonproducten en mortel.

Waarom en wanneer pas je petrografie toe?

When the petrographic examination is applied to concrete, it helps to evaluate the quality of concrete in a fast and advantageous way and it determines damage causes and their extent. A petrographic examination can be related to when determining the quality of hardened concrete. Different elements have an influence on the mechanical strength and durability of concrete, among others:

 • Water/cement factor
 • Cement (type, hydratatiegraad, …)
 • Kwaliteit van zand en granulaten
 • Carbonatatie
 • Samenstelling van het mengsel
 • Correcte werking van de hulpstoffen

The parameters mentioned below can be evaluated by applying petrography:

 • Schade door brand
 • Bad quality, ageing or weathering causes
 • Is er sprake van slechte uitvoering (snelle uitdroging,..)
 • Wordt er voldaan aan de opgelegde specificaties
 • Vorstschade of chemische aantasting
 • Verwachte levensduur van de constructie
 • Oorzaken van scheuren
 • The extent of corrosion of the armoured steel
 • Schadefenomenen (alkali-silicareactie, ettringiet, vorstschade…)
 • Aanwezigheid van vliegas, hoogovenslak

Next, to this, petrographic examination is able to test the alkali-silica reactivity (ASR) of aggregates. This examination often goes hand in hand with an inspection on the spot and physical and chemical tests inside the laboratory. The composition of historical building materials can also be examined as part of renovation projects.

Conclusively, a petrographic examination can help you with restoration techniques of concrete, identification of damage phenomenons or a general quality assessment of your construction material.

nl_BENederlands (België)